Begrippenlijst

  • AD/DA converter = Een AD converter zet een analoog geluidsignaal om naar een digitaal signaal. Een DA converter doet het omgekeerde.
  • ASIO = staat voor Audio Stream Input/Output. Dit is een protocol voor audio tussen geluidskaart en de muzieksoftware. Dit protocol draagt bij aan een zo’n laag mogelijke latency en hoge betrouwbaarheid.
  • DAW = staat voor Digital Audio Workstation. Wordt vaak gebruikt voor de computer i.c.m. een software pakket
  • Firewire =  is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers. Is vergelijkbaar met USB maar komt veel minder voor.
  • Latency = verwijst naar een korte vertraging (meestal gemeten in milliseconden) tussen wanneer een audiosignaal binnenkomt in de geluidskaart en wanneer het weer uit het systeem komt. Idealiter moet de latency zo kort mogelijk zijn.
  • MIDI = staat voor Musical Instrument Digital Interface,  simpel gezegd is het eigenlijk een digitale muziektaal tussen computers en muziekinstrumenten (bijvoorbeeld synthesizers, drumcomputers en samplers)  zodat ze onderling met elkaar kunnen en praten.  Hierdoor weet bijvoorbeeld het aangesloten apparaat welke noot er gespeeld wordt en hoe lang deze moet duren. De apparaten zijn onderling verbonden middels een MIDI kabel welke wordt aangesloten op de MIDI interface.
  • Reampen:  Reampen is de engelse vertaling voor herversterken of opnieuw versterken. Het gitaar signaal wordt  eerst schoon opgenomen zonder tussenkomst van een gitaarversterker. Daarna wordt het (vaak vanuit een DAW) afgespeeld door een gitaarversterker waarna dit nieuwe geluid weer wordt opgenomen middels een microfoon. Doel van dit reampen  is om een ander klankkarakter te krijgen.
  • USB = is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers.
  • VST= Virtueel studio technologie.  VST is een techniek bedacht door Steinberg. Deze maakt het mogelijk om een complete studio te hebben binnen je computer. Zo is er bijvoorbeeld een virtuele audiomixer, effecten, equalizer en zelfs instrumenten
  • VSTi= Virtueel studio technologie instrument. Is  een virtueel instrument binnen je sequencer software, wordt ook wel vaak aangeduid als software synthesizer of softsynht.